Mērījumi un pakalpojumi

Mēs varam veikt in-house Pre-atbilstības pārbaudes, lai noteiktu, vai ierīce neizdala pārāk daudz elektromagnētisko starojumu, vai, ja ierīce nav pārāk jūtīga pret radiāciju, lai tas var nedarboties pareizi.

Arī mēs varam veikt mērījumus ar plašu iekārtu pie jūsu atrašanās vietu. Tas var būt, lai kartētu apkārtējiem laukiem, vai noteikt, kur, piemēram, jaunu jutīgs mērīšanas telpu var būvēt.